aktuálně: 37 uzavírek, 30 nehod
Zákruta.cz  >  

Automatická převodovka - Slovník pojmů a zkratek

Automatická převodovka

Automat, AT (Automatic Transmission), AG (Automatische Getriebe)

Automatická převodovka neboli automat je samočinné řazení, které vzniklo na popud potřeby samočinné volby rychlostních stupňů u vozů, u nichž by nevyhovovalo klasické mechanické řazení a citlivé ovládání spojkového pedálu by bylo spíše nutným zlem. První krok ve vývoji samočinné převodovky učinil v roce 1905 německý inženýr Hermann Föttinger, vynálezce hydrodynamického měniče, který násobí krouticí moment motoru a předává vyrovnaný a spojitý výkon na hnací nápravu vozidla. Tento měnič je základem hydrodynamické automatické převodovky, která je nejrozšířenějším samočinným řazením na světě. S příchodem elektronických řídících jednotek se do běžného provozu začaly rozšiřovat automatizované převodovky, kdy se jedná o klasickou převodovku, jejíž spojku ovládá elektronika a místo páky hýbou kolečky servomotory, a dvouspojkové převodovky DSG (zkratka anglického výrazu Direct Shift Gear). Poslední kategorií je převodovka s variátorem neboli převodovka s plynule měnitelným převodem, kterou využívají skútry a vozy s hybridním pohonem. Každá ze jmenovaných samočinných převodovek má své výhody i nevýhody. Jejich společným znakem je absence spojkového pedálu, který u všech možností pozbyl své funkce. U samočinné převodovky není navíc nutné si lámat hlavu nad tím, jaký převodový stupeň musí být zrovna zařazen.

Mezi výhody automatu patří především lepší přenos točivého momentu na hnanou nápravu, zajištění plynulého rozjezdu vozidla pouhým sešlápnutím plynového pedálu bez nutnosti ovládání spojkového pedálu a již zmíněná automatická volba potřebného převodového stupně. Automatická převodovka je ideální především do pomalého městského provozu, kdy dopřává odpočinek levé noze od neustálého vyšlapování spojky, a nesporné výhody má též u cestování na delší vzdálenosti.

Nevýhodou jsou pak časté poruchy, a to především kvůli složitější konstrukci oproti klasické mechanické převodovce. Poruchy jsou mnohdy způsobeny jejím nesprávným používáním. Velmi častou příčinou její nefunkčnosti je časté řazení, které opotřebovává obložení pásových brzd a spojkových lamel sekcí jednotlivých rychlostních stupňů. Nedoporučuje se tedy například vyřazování při stání na křižovatce či při jízdě s kopce. Uškodit může také použití jiného oleje, než je pro ten daný typ převodovky doporučen, případně jeho nedostatečné množství.

Dalším rozdílem oproti mechanickému řazení je kromě absence spojkového pedálu také volba jednotlivých poloh řadící páky, která se v případě samočinné převodovky pohybuje pouze dopředu a zpět. Chybí tak klasické „háčko“, tedy řadicí páka neabsolvuje typickou cestu jako v případě manuální převodovky. Jednotlivé polohy jsou zde označeny písmeny P, R, N a D.
P - je parkovací polohou, tedy vozidlo je zajištěno zařazením parkovací západky proti samovolnému rozjetí. Tento stupeň je nutné zařazovat kvůli mechanickému zablokování vývodového hřídele převodovky pouze v případě, je-li vůz skutečně v naprostém klidu.
R - označuje reverse neboli zpátečku. Opět se volba provádí zásadně ve chvíli, kdy vozidlo stojí.
N – je označením pro neutral. Při běžné jízdě jej není potřeba používat, avšak při přeřazování z polohy R na D a opačně je vhodné v této poloze chvíli setrvat. Z pozice N by neměla jít bez přitažení páky či odjištění pojistky na její hlavici zařadit zpátečka (R).
D – označuje jízdu vpřed neboli drive.