aktuálně: 37 uzavírek, 15 nehod
Zákruta.cz  >  

Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění

lehký motocykl Skupina AM - lehký motocyklod 15 let

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

  1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
  2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
  3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

zobrazit seznam autoškol >

malý motocykl Skupina A1 - malý motocyklod 16 let

  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Rovnocennost se skupinami: AM, B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

zobrazit seznam autoškol >

motocykl Skupina A2 - motocyklod 18 let

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Rovnocennost se skupinami: AM, A1

zobrazit seznam autoškol >

silný motocykl Skupina A - silný motocyklod 24 let, od 21 let pro tříkolová motorová vozidla, od 20 let je-li min. 2 roky držitelem A2

  1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
  2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Rovnocennost se skupinami: AM, A1, A2, B1 o hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

zobrazit seznam autoškol >

traktor Skupina T - traktorod 17 let

Zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

zobrazit seznam autoškol >

malý automobil Skupina B1 - malý automobilod 17 let

Čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Rovnocennost se skupinami: AM, A1 tříkolová

zobrazit seznam autoškol >

osobní automobil Skupina B - osobní automobilod 18 let

Motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2 a A), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21 let), B1

zobrazit seznam autoškol >

osobní automobil s přívěsem Skupina B+E - osobní automobil s přívěsemod 18 let

Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, avšak nepřevyšující 3 500 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM

zobrazit seznam autoškol >

nákladní automobil Skupina C1 - nákladní automobilod 18 let

Motorová vozidla (s výjimkou traktorů), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM

zobrazit seznam autoškol >

nákladní automobil s přívěsem Skupina C1+E - nákladní automobil s přívěsemod 18 let

Jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené:

  1. z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
  2. z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg

Rovnocennost se skupinami: AM, B+E

zobrazit seznam autoškol >

velký nákladní automobil Skupina C - velký nákladní automobilod 21 let, od 18 let (jen pro stanovená vozidla)*), od 18 let (jen pro stanovené případy)**)

Motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM, C1

zobrazit seznam autoškol >

velký nákladní automobil s přívěsem Skupina C+E - velký nákladní automobil s přívěsemod 21 let, od 18 let (jen pro stanovené případy)**)

Jízdní soupravy složené z skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM, B+E, C1+E, D+E (jen pro držitele D)

zobrazit seznam autoškol >

malý autobus Skupina D1 - malý autobusod 21 let

Motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM

zobrazit seznam autoškol >

malý autobus s přívěsem Skupina D1+E - malý autobus s přívěsemod 21 let

Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM, B+E

zobrazit seznam autoškol >

autobus Skupina D - autobusod 24 let, od 21 let (jen pro stanovená vozidla)*), od 21 let (jen pro stanovené případy)**), od 23 let (jen pro stanovené případy)***)

Motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM, D1

zobrazit seznam autoškol >

autobus s přívěsem Skupina D+E - autobus s přívěsemod 24 let, od 21 let (jen pro stanovené případy)**), od 23 let (jen pro stanovené případy)***)

Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Rovnocennost se skupinami: AM, B+E, D1+E

zobrazit seznam autoškol >

Poznámka:

Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do 19. ledna 2013; tato řidičská oprávnění opravňují od 19. ledna 2013 rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

Vysvětlivky:

*) Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.

**) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

***) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v základním rozsahu.