aktuálně: 37 uzavírek, 27 nehod
Zákruta.cz  >  

Značení vozidel

Základní rozdělení vozidel podle značení

Lmotorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
Mmotorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
Nmotorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
Opřípojná vozidla
Ttraktory zemědělské nebo lesnické
Spracovní stroje
Rostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

Další rozdělení kategorie vozidel L

LAmoped (dvoukolové)
zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu
LBmoped (tříkolka)
zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; s jakýmkoli uspořádáním kol a moped (lehká čtyřkolka) - hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel, dále, maximální konstrukční rychlost je nižší než 45 km/h a zdvihový objem válců je menší než 50 cm3 u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW
LCmotocykl (dvoukolové)
zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlost nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu
LDmotocykl s postraním vozíkem (se třemi koly)
zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem ke střední podélné rovině
LEtříkolka
zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině čtyřkolka - jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW

Další rozdělení kategorie vozidel M

M1vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
M2vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg
M3vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg

Další rozdělení kategorie vozidel N

N1vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
N2vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kg
N3vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg

Další rozdělení kategorie vozidel O

O1přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, nepřevyšuje 3500 kg
O3přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, nepřevyšuje 10000 kg
O4přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10000 kg