aktuálně: 37 uzavírek, 16 nehod
Zákruta.cz  >  

FSI - Slovník pojmů a zkratek

FSI

Fuel Stratified Injection, vrstvené vstřikování paliva

FSI (Fuel Stratified Injection) označuje benzínové motory, které využívají technologie vrstvené vstřikování paliva. To znamená, že motor takového vozu dokáže při nižších otáčkách a při částečném zatížení pracovat s výrazně chudší palivovou směsí. Díky tomu dochází až k 15% úspoře paliva a výhodami této technologie jsou také lepší dynamika motoru, vyšší výkon i točivý moment a také menší tepelné ztráty.

Technologie FSI umožňuje motoru při jeho částečném zatížení pracovat s velmi chudou směsí. Směšovací poměr se tu motorů FSI pohybuje kolem 1:40 až 1:50, což je již poměr pod hranicí zápalnosti směsi. Proto je vzduch přiváděn speciálně tvarovaným potrubím, kdy při jeho nasátí vznikne ve válci prudký točivý vír. Těsně před koncem zdvihu sacího pístu je do válce vstříknuto pod vysokým tlakem minimální potřebné množství benzínu, které rotující vzduch izoluje od stěny válce a pístu. Vírem se ve válci zároveň vytvoří několik vrstev směsi s jiným poměrem paliva a vzduchu, což je právě ono vrstvené vstřikování. Nejbohatší směs se vytvoří kolem zapalovací svíčky, takže jiskra i tuto chudou směs dokáže zapálit. Hořící palivo pak zapálí i zbývající chudou směs. Nevýhodou motorů FSI jsou zvýšené emisní limity oxidů dusíku (NOX). Automobilka Volkswagen, která tuto technologii používá napříč celým koncernem, proto vytvořila adsorpční Katalyzátor se senzorem dusíků. Jeho účelem je dočasné podržení oxidů dusíku při spalování chudé směsi, které jsou později v průběhu konvenčního spalování přeměněny na neškodný dusík.

Související výrazy