aktuálně: 37 uzavírek, 15 nehod
Zákruta.cz  >  

Tempomat - Slovník pojmů a zkratek

Tempomat

automatické udržování rychlosti

Tempomat je zařízení, které slouží k navolení a automatickému udržování rychlosti jedoucího vozidla bez zásahu řidiče a bez ohledu na stoupání či klesání. Jakmile vozidlo dosáhne řidičem požadované rychlosti, dá příslušným ovladačem (páčka za volantem, tlačítko na volantu) signál řídící jednotce motoru. Ta poté upravuje jeho chod, čímž udržuje zadanou rychlost. Pokud je tempomat aktivován, není třeba šlapat na plynový pedál. Řídící jednotka při klesání udržuje rychlost vozu brzděním motoru, na stoupání reaguje zvýšením točivého momentu. Jednou z výhod tempomatu pro řidiče je pohodlnější cestování po dálnicích. Druhou nespornou výhodou je možnost využití tempomatu v úsecích, na nichž je omezená maximální rychlost. Lze tak zamezit případným pokutám. Přináší s sebou ale i nevýhodu v podobě zvýšené spotřeby pohonných hmot.

Mozkem tempomatu je řídící jednotka, která zpracovává signály z ovladače a ze snímačů polohy pedálů. Na základě těchto podkladů pak ovládá chod motoru za pomoci jednoho z dvou typů regulátorů. Mechanický regulátor (podtlakový – ovládán podtlakem z motoru a elektronikou; elektronický – obsahuje servomotor) ovládá pomocí táhla škrticí klapky motoru, čímž přidává/ubírá plyn. Elektronický regulátor je pak součástí řídící jednotky a chod motoru je ovládán pomocí vestavěného krokového motoru škrticí klapky. Důležitou součástí správné funkčnosti tempomatu jsou i snímače poloh brzdového a spojkového pedálu. Při sešlápnutí brzdového pedálu je tempomat trvale odpojen z činnosti a je potřeba jej znovu spustit. Tím se zajistí brzdění bez nežádoucího tahu motoru. Sešlápne-li řidič spojkový pedál, řídící jednotka přeruší činnost tempomatu z důvodu, aby nebyl motor vytočen naprázdno do vysokých otáček. Pokud tempomat využívá vůz s automatickou převodovkou, může při jízdě do kopce dojít i k podřazení.

První tempomat se objevil již kolem roku 1910 v automobilech značky Peerless. Jednalo se o mechanickou regulaci na principu Wattova odstředivého regulátoru, který jednoduše v závislosti na velikosti odstředivé síly posouval lanko plynu. Moderní tempomat sestrojil v roce 1945 inženýr Ralph Rowe Teetor. Prvním sériovým vozem, který byl vybaven tempomatem, byl v roce 1958 Chrysler Imperial. Nejnovější verze, takzvané adaptivní tempomaty ACC (Adaptive Cruise Control), dokáží reagovat také na překážky před vozidlem. Dle nich upravují rychlost a dokonce varují řidiče před hrozící kolizí. V kritických situacích dokáží vůz i zcela zastavit.

Související výrazy