aktuálně: 37 uzavírek, 34 nehod
Zákruta.cz  >  

A18 - Kamení na vozovce

A18 - Kamení na vozovce
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci ležet kamení nebo zemina.

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Komentovaný seznam všech výstražných značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz