aktuálně: 41 uzavírek, 22 nehod
Zákruta.cz  >  

A12c - Osoby na osobních přepravnících

A12c - Osoby na osobních přepravnících
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobním přepravníku často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Komentovaný seznam všech výstražných značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz