aktuálně: 37 uzavírek, 8 nehod
Zákruta.cz  >  

A5b - Nebezpečné stoupání

A5b - Nebezpečné stoupání
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí stoupání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Komentovaný seznam všech výstražných značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz