aktuálně: 37 uzavírek, 7 nehod
Zákruta.cz  >  

A23 - Kolona

A23 - Kolona
Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Komentovaný seznam všech výstražných značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz