aktuálně: 37 uzavírek, 2 nehod
Zákruta.cz  >  

A31a - Návěstní deska (240m)

A31a - Návěstní deska (240m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. Nad značkou se umisťuje značka "Železniční přejezd se závorami" nebo "Železniční přejezd bez závor", v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci, se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka "Směrová šipka".

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Komentovaný seznam všech výstražných značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz