aktuálně: 37 uzavírek, 17 nehod
Zákruta.cz  >  

A31b - Návěstní deska (160m)

A31b - Návěstní deska (160m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci, se nad tuto značku umístí dodatková tabulka "Směrová šipka". Není-li např. z důvodu vzdálenosti dvou přejezdů možné užít značku "Návěstní deska (240 m)", umisťuje se nad tuto značku značka "Železniční přejezd se závorami" nebo "Železniční přejezd bez závor".

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Komentovaný seznam všech výstražných značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz