aktuálně: 37 uzavírek, 3 nehod
Zákruta.cz  >  

A7a - Nerovnost vozovky

A7a - Nerovnost vozovky
Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky.
V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem.

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Komentovaný seznam všech výstražných značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz