aktuálně: 37 uzavírek, 30 nehod
Zákruta.cz  >  

A31c - Návěstní deska (80 m)

A31c - Návěstní deska (80 m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci, se nad tuto značku umístí dodatková tabulka "Směrová šipka". Není-li např. z důvodu vzdálenosti dvou přejezdů možné užít značky "Návěstní deska (240 m)" nebo "Návěstní deska (160 m)", umisťuje nad tuto značku značka "Železniční přejezd se závorami" nebo "Železniční přejezd bez závor", není-li možné dodržet ani vzdálenost 80 m, vloží se mezi tyto značky dodatková tabulka "Vzdálenost".

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Komentovaný seznam všech výstražných značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz