aktuálně: 37 uzavírek, 34 nehod
Zákruta.cz  >  

IP20b - Konec vyhr. jízdního pruhu

IP20b - Konec vyhr. jízdního pruhu
Značka ukončuje platnost příslušně značky "Vyhrazený jízdní pruh".

Informativní provozní dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

IP1
Okruh

IP2
Zpomalovací práh

IP3
Podchod nebo nadchod

IP4a
Jednosměrný provoz

IP4b
Jednosměrný provoz

IP5
Doporučená rychlost

IP6
Přechod pro chodce

IP7
Přejezd pro cyklisty

IP9
Nouzové stání

IP10a
Slepá pozemní komunikace

IP10b
Návěst před slepou pozemní komunikací

IP11a
Parkoviště

IP11b
Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)

IP11c
Parkoviště (podélné stání)

IP11d
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP11e
Parkoviště (stání na chodníku podélné)

IP11f
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP11g
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

IP12
Vyhrazené parkoviště

IP13a
Kryté parkoviště

IP13b
Parkoviště s parkovacím kotoučem

IP13c
Parkoviště s parkovacím automatem

IP13d
Parkoviště P + R

IP13e
Parkoviště K + R

IP16
Uspořádání jízdních pruhů

IP17
Uspořádání jízdních pruhů

IP18a
Zvýšení počtu jízdních pruhů

IP18b
Snížení počtu jízdních pruhů

IP18c
Jízdní pruh pro pomalá vozidla

IP19
Řadící pruhy

IP20a
Vyhrazený jízdní pruh

IP20b
Konec vyhr. jízdního pruhu

IP21
Omezení v jízdním pruhu

IP22
Změna organizace dopravy

IP23a
Objíždění tramvaje

IP23b
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

IP23c
Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tram. pásu

IP24
Únikový pruh

IP28a
Zpoplatnění provozu

IP28b
Nejvyšší dovolené rychlosti

IP29
Střídavé řazení

IP30
Státní hranice

IP31a
Měření rychlosti

IP31b
Konec měření rychlosti

IP32
Bezpečný odstup

Komentovaný seznam všech informativních a provozních značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz