aktuálně: 37 uzavírek, 3 nehod
Zákruta.cz  >  

C9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty (společné)

C9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty (společné)
Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro chodce a cyklisty (společná)".

Příkazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

Komentovaný seznam všech příkazových značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz