aktuálně: 37 uzavírek, 30 nehod
Zákruta.cz  >  

C6b - Konec nejnižší dovolené rychlosti

C6b - Konec nejnižší dovolené rychlosti
Značka ukončuje platnost značky "Nejnižší dovolená rychlost".

Příkazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

Komentovaný seznam všech příkazových značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz