aktuálně: 41 uzavírek, 2 nehod
Zákruta.cz  >  

C11a - Stezka pro jezdce na zvířeti

C11a - Stezka pro jezdce na zvířeti
Značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které jsou tento pruh nebo stezka určeny, je jejich užívání zakázáno.

Příkazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

Komentovaný seznam všech příkazových značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz