aktuálně: 37 uzavírek, 23 nehod
Zákruta.cz  >  

C6a - Nejnižší dovolená rychlost

C6a - Nejnižší dovolená rychlost
Značka která přikazuje řidiči jet nejméně rychlostí vyjádřenou v kilometrech za hodinu číslem na značce.
Příkaz neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek.

Příkazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

Komentovaný seznam všech příkazových značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz