aktuálně: 37 uzavírek, 14 nehod
Zákruta.cz  >  

C10b - Konec stezky pro chodce a cyklisty (dělené)

C10b - Konec stezky pro chodce a cyklisty (dělené)
Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro chodce a cyklisty (dělená)".

Příkazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

Komentovaný seznam všech příkazových značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz