aktuálně: 37 uzavírek, 31 nehod
Zákruta.cz  >  

C10a - Stezka pro chodce a cyklisty (dělená)

C10a - Stezka pro chodce a cyklisty (dělená)
Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování.
Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky.

Příkazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

Komentovaný seznam všech příkazových značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz