aktuálně: 37 uzavírek, 7 nehod
Zákruta.cz  >  

C13b - Rozsviť světla – konec

C13b - Rozsviť světla – konec
Značka ukončuje platnost značky "Rozsviť světla". Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Příkazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

Komentovaný seznam všech příkazových značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz