aktuálně: 37 uzavírek, 7 nehod
Zákruta.cz  >  

IS5 - Směrová tabule s jiným cílem

IS5 - Směrová tabule s jiným cílem
Tabule informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části.
Jiným cílem se rozumí zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna aj.

Informativní směrové dopravní značky

IS1a
Směrová tabule pro příjezd k dálnici přímo

IS1b
Směrová tabule pro příjezd k dálnici vlevo

IS1c
Směrová tabule pro příjezd k dálnici vpravo

IS1d
Směrová tabule před nájezdem na dálnici přímo

IS1e
Směrová tabule před nájezdem na dálnici vlevo

IS1f
Směrová tabule před nájezdem na dálnici vpravo

IS2a
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla přímo

IS2b
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla vlevo

IS2c
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla vpravo

IS2d
Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla přímo

IS2e
Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vlevo

IS2f
Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vpravo

IS3a
Směrová tabule s cílem vpřed

IS3b
Směrová tabule s cílem vlevo

IS3c
Směrová tabule s cílem vpravo

IS4a
Směrová tabule s místním cílem přímo

IS4b
Směrová tabule s místním cílem vlevo

IS4c
Směrová tabule s místním cílem vpravo

IS5
Směrová tabule s jiným cílem

IS6a
Označení křižovatky

IS6b
Návěst před křižovatkou

IS6d
Návěst v křižovatce

IS6e
Návěst v křižovatce

IS6f
Návěst v křižovatce

IS6g
Návěst v křižovatce

IS7a
Návěst pro odbočení

IS7b
Výjezd

IS8a
Dálková návěst (s šipkou)

IS8b
Dálková návěst (se vzdálenostmi)

IS9a
Návěst před úrovňovou křižovatkou

IS9b
Návěst před okružní křižovatkou

IS9c
Návěst před křižovatkou s omezením

IS9d
Návěst před křižovatkou s omezením

IS9e
Návěst před křižovatkou s omezením

IS10a
Návěst změny směru jízdy

IS10b
Návěst změny směru jízdy

IS10c
Návěst změny směru jízdy

IS10d
Návěst změny směru jízdy s omezením

IS10e
Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo

IS11a
Návěst před objížďkou

IS11b
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

IS11c
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

IS11d
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

IS13
Blízká návěst

IS14
Hranice územního celku

IS15a
Jiný název

IS15b
Jiný název

IS16a
Číslo dálnice

IS16b
Číslo silnice

IS17
Číslo silnice pro mezinárodní provoz

IS18a
Kilometrovník

IS18b
Kilometrovník

IS19a
Směrová tabule pro cyklisty přímo

IS19b
Směrová tabule pro cyklisty vlevo

IS19c
Směrová tabule pro cyklisty vpravo

IS20
Návěst před křižovatkou pro cyklisty

IS21a
Směrová tabulka pro cyklisty

IS21b
Směrová tabulka pro cyklisty

IS21c
Směrová tabulka pro cyklisty

IS21d
Konec cyklistické trasy

IS22a
Označení názvu ulice

IS22b
Označení názvu ulice

IS22c
Označení názvu ulice

IS22d
Označení názvu ulice

IS22e
Označení názvu ulice

IS22f
Označení názvu ulice

IS23
Kulturní nebo turistický cíl - návěst

IS24a
Kulturní nebo turistický cíl

IS24b
Kulturní nebo turistický cíl

IS24c
Komunální cíl