aktuálně: 37 uzavírek, 30 nehod
Zákruta.cz  >  

GPS - Slovník pojmů a zkratek

GPS

Global Positioning System, radionavigační systém pro určení polohy a času

GPS (Global Positioning System) je radionavigační systém pro určení polohy a času kdekoli na Zemi nebo i v přilehlém prostoru s přesností do deseti metrů. Za pomoci dalších metod lze dosáhnout až centimetrové přesnosti. Tento systém, který je v nepřetržitém provozu kdekoli na zemském povrchu a přilehlém prostoru, byl vyvinut původně jen pro vojenské účely. V USA jej provozuje Ministerstvo obrany a s omezenou přesností je jeho část volně k dispozici i civilistům. Celý systém GPS lze rozdělit do tří segmentů: kosmický, řídící a uživatelský.

Kosmický segment se skládá z šesti oběžných drah se sklonem 55°, po nichž ve výšce cca 22.200 km obíhá Zemi celkem 28 tzv. zdravých satelitů. Dráhy byly původně projektovány pro 24 družic, kdy na každé z nich byly původně rozmístěny pravidelně čtyři satelity. Nyní se po každé dráze pohybuje 5-6 nepravidelně rozmístěných družic. Zhruba 1,8 tuny vážící zařízení se pohybuje rychlostí 3,8 km/s a Zemi oběhne za 11 hodin a 58 minut.

Řídící a kontrolní segment, který monitoruje kosmický segment a zasílá povely družícím, se skládá z několika částí. Z velitelství, které se nachází na letecké základně v kalifornském Los Angeles, z řídícího střediska na základně Letectva Spojených států amerických (USAF) Schriever v Colorado Springs, trojice povelových stanic na leteckých základnách USAF (Kwajalein, Diego Garcia, Ascension Island – případně i Mys Canaveral) a z 18 monitorovacích stanic, které jsou umístěny na základnách USAF (Havaj, Colorado Springs, Mys Canaveral, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein), a stanic, které spravuje National Geospatial-Intelligence Agency (NGA): Fairbanks (Aljaška), Papeete (Tahiti), Washington DC (USA), Quitto (Ekvádor), Buenos Aires (Argentina), Hermitage (Anglie), Pretoria (Jižní Afrika), Manama (Bahrain), Osan (Jižní Korea), Adelaide (Austrálie) a Wellington (Nový Zéland). V činnosti je také záložní řídící středisko v marylandském Gaithersburgu, které 4x ročně cvičně přebírá řízení systému. Monitorovací stanice provádí neustálý sběr družicových dat a předávají je do řídícího střediska, kde jsou data zpracována a vypočtené přesné údaje o oběžných drahách a korekce času jsou zpětně za pomoci pozemních antén přeneseny do satelitů. Ty je pak v rámci navigační zprávy vysílají uživatelům do GPS přijímačů.

Uživatelský segment tvoří široká paleta pasivních GPS přijímačů, kdy komunikace probíhá pouze ze strany družic k uživateli. Signály přijímají z družic, které jsou v danou chvíli nad obzorem. Na základě přijatých dat (časové značky z jednotlivých družic a znalosti jejich polohy) vypočtou dle předem definovaných parametrů polohu antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesné datum a čas. Civilní uživatelé používají GPS navigace (přijímače) v dopravě, geologii a geofyzice, geodézii a geografických informačních systémech, archeologii, lesnictví a zemědělství, turistice a zábavě a v neposlední řadě také k určování přesného času.

Ilustrační foto