aktuálně: 37 uzavírek, 12 nehod
Zákruta.cz  >  

ABS - Slovník pojmů a zkratek

ABS

Anti-lock braking system

Protiblokovací systém ABS (zkratka anglického výrazu Anti-lock Brake System) je jedním z aktivních bezpečnostních prvků vozidla. Tento systém zamezuje při prudkém brzdění či brzdění na kluzké vozovce zablokování kola regulací brzdné síly v třmenu, čímž snižuje riziko vzniku smyku a zajišťuje tak lepší stabilitu a ovladatelnost vozidla. U vozů staršího data výroby, které tímto systémem nedisponovaly, bylo nutné v případě rizika vzniku smyku regulovat brzdnou sílu přerušovaným šlapáním na brzdový pedál tak, aby zůstal vůz ovladatelným.

U systému ABS je každé kolo vybaveno indukčním snímačem otáček, který dává řídící jednotce informace o aktuální rychlosti otáčení jednotlivých kol. Na základě aktuálních údajů pak řídící jednotka v případě blokace snižuje pomocí regulačního ventilu tlak v brzdovém systému daného kola. Kolo se začne na okamžik opět točit, čímž se zabrání ztrátě adheze s vozovkou. Systém tak může učinit 12-16x během jedné vteřiny.

Systém ABS spíná také v případě náhlého prudkého brzdění. V tom případě systém udržuje kola na samé hraně adheze, kdy opakovanou blokací a uvolněním v rychlém sledu umožní bezpečné zastavení vozidla při jeho plné řiditelnosti. Značně se tak snižuje brzdná dráha, a to především na mokrém a zledovatělém povrchu. Systém se odpojí při dosažení minimální rychlosti, která je zpravidla 4 km/h.

Že je systém v činnosti, poznáme při prudkém brzdění zpravidla pouhým poslechem, kdy je slyšet ono přerušované brzdění. Citelnější je pak odezva zásahu ABS do brzdového pedálu, kdy je cítit kopání a při delším brzdění klesá k podlaze.

Rozšířením systému ABS je ASR (systém regulace prokluzu kol), s čímž pak souvisí systém EPS (elektronický stabilizační program).