aktuálně: 37 uzavírek, 32 nehod
Zákruta.cz  >  

B31 - Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

B31 - Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti
Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou.

Zákazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu svislé zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.

B1
Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)

B2
Zákaz vjezdu všech vozidel

B3
Zákaz vjezdu s vyj. motocyklů bez postr. voz.

B4
Zákaz vjezdu nákladních automobilů

B5
Zákaz vjezdu autobusů

B6
Zákaz vjezdu traktorů

B7
Zákaz vjezdu motocyklů

B8
Zákaz vjezdu jízdních kol

B9
Zákaz vjezdu potahových vozidel

B10
Zákaz vjezdu ručních vozíků

B11
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

B12
Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

B13
Zákaz vjezdu. voz., jejichž okamžitá hmot. přesahuje vyznačenou mez

B14
Z. v. voz., jejichž okamžitá hmot. na nápravu přes. vyz. mez

B15
Z. v. voz., jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

B16
Z. v. voz., jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

B17
Z. v. voz. nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

B18
Z. v. voz. přep. nebezpečný náklad

B19
Z. v. voz. přep. náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

B20a
Nejvyšší dovolená rychlost

B20b
Konec nejvyšší dovolené rychlosti

B21a
Zákaz předjíždění

B21b
Konec zákazu předjíždění

B22a
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

B22b
Konec zák. před. pro nákladní automobily

B23a
Zákaz zvukových výstražných znamení

B23b
Konec zákazu zvuk. výst. znamení

B24a
Zákaz odbočování vpravo

B24b
Zákaz odbočování vlevo

B25
Zákaz otáčení

B26
Konec všech zákazů

B27
Povinnost zastavit vozidlo

B28
Zákaz zastavení

B29
Zákaz stání

B30
Zákaz vstupu chodců

B30a
Zákaz vjezdu osobních přepravníků

B31
Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

B32
Jiný zákaz

B33
Z. vjezdu mot. vozidel s přípojným vozidlem

B34
Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Komentovaný seznam všech zákazových značek ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz