aktuálně: 37 uzavírek, 15 nehod
Zákruta.cz  >  

S1 - Tříbarevná soustava s plnými signály

S1 - Tříbarevná soustava s plnými signály
S 1a – Signál s červeným světlem „Stůj!“
znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou "Příčná čára … STOP", a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem),

S 1b – Signál se žlutým světlem „Pozor!“
Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou "Příčná čára … „STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).
Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.
Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.
Tento signál se současně svítícím červeným světlem „Stůj!“ značí povinnost připravit se k jízdě.

S 1c – Signál se zeleným světlem „Volno“
Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.
Svítí-li signál "Signál pro opuštění křižovatky" umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

Světelné signály