aktuálně: 37 uzavírek, 15 nehod
Zákruta.cz  >  

E13 - Text nebo symbol

E13 - Text nebo symbol
Tabulka omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem nebo symbolem.
Je-li na tabulce použit pojem "Zásobování", rozumí se jím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Je-li na tabulce použit pojem "Dopravní obsluha", rozumí se jím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.

Dopravní značky dodatkové tabulky