aktuálně: 37 uzavírek, 14 nehod
Zákruta.cz  >  

V2a - Podélná čára přerušovaná

V2a - Podélná čára přerušovaná
Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.
Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.

Vodorovné dopravní značky