aktuálně: 37 uzavírek, 20 nehod
Zákruta.cz  >  

P1 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

P1 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé nebo pravé připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.

Dopravní značky upravující přednost

Podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu svislé dopravní značky upravující přednost stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích.

Komentovaný seznam všech značek upravujících přednost ve formátu .doc si můžete stáhnout ze stránek iBesip.cz