aktuálně: 37 uzavírek, 15 nehod
Zákruta.cz  >  

Palivo E85 - Slovník pojmů a zkratek

Palivo E85

Biopalivo

Palivo E85 je ekologicky šetrnou pohonnou hmotou, která se skládá z 85 % ethanolu a 15 % Naturalu 95. Hlavním přínosem tohoto paliva jsou především výrazně nižší emise výfukových plynů, díky vyššímu oktanovému číslu pak též vyšší výkon a v neposlední řadě jeho výroba z obnovitelných zdrojů. Jeho tankování se však doporučuje pouze do vozů, jejichž motory jsou k jeho spalování uzpůsobeny. Takové vozy se nazývají zkratkou FFV, která znamená Flexible Fuel Vehicles. Tato vozidla lze v případě nutnosti provozovat také na běžný Natural 95, kdy lambda sonda předává řídící jednotce informace o koncentraci kyslíku ve výfukových plynech. Řídicí jednotka pak dle získaných informací upravuje dávkování paliva, předstih zážehu a další parametry.

Odborníci nedoporučují experimentovat s palivem E85 u vozů, které nejsou k jeho spalování uzpůsobeny. A to nejen z důvodu, že se vytratí ekonomická stránka (pozn. E85 je výrazně levnější než Natural 95), protože se kvůli nižší výhřevnosti zvýší spotřeba oproti běžnému palivu až o 30 %. Druhým důvodem jsou i některé fatální důsledky, které může mít palivo E85 na motor. V ojedinělých případech se může stát, že odlišné složení paliva může mít vliv na těsnění palivové soustavy. Palivo pak může unikat a hrozí nebezpečí vznícení.

Nejvíce využívané je palivo E85 ve skandinávských zemích, zejména ve Švédsku. Průkopníkem mezi FFV vozy je německá automobilka Ford, vlastní FFV vůz uvedla také mladoboleslavská Škoda. Dalšími automobilkami, které uvedly na trh vozy na biopalivo, jsou Volkswagen, FIAT, Renault, Volvo či Saab.

Nabízí se také přestavbové sady, kdy je možné přestavět na spalování biopaliva prakticky jakýkoli starší motor s jednobodovým i vícebodovým vstřikováním paliva.