aktuálně: 37 uzavírek, 1 nehod
Zákruta.cz  >  

Diferenciál - Slovník pojmů a zkratek

Diferenciál

Mezinápravový diferenciál

Diferenciál je mechanismus pohonné soustavy, díky němuž se mohou v zatáčkách točit kola hnané nápravy různými rychlostmi (pozn. při průjezdu zatáčkou urazí vnější kolo větší vzdálenost než kolo vnitřní). Jeho účelem je přenos výkonu motoru z hnací (vstupní) hřídele na kola přes dvojici hnaných (výstupních) hřídelí, jimž tak umožňuje při shodném točivém momentu otáčet se různými rychlostmi.

Výhodou diferenciálu je odstranění situací, kdy by kola poháněné nápravy projížděla zatáčku smykem. Dochází tak ke zlepšení adheze, stability a ovladatelnosti vozu. Snižuje se též opotřebení pneumatik.

Mezi nevýhody pak patří při zachování výkonu motoru vyšší spotřeba pohonných hmot (PHM), a to z důvodu tření ozubených kol v diferenciálu. Případně se může při zachování stejné spotřeby PHM v porovnání s vozem bez diferenciálu snížit výkon motoru. Dle některých výrobců může ztráta výkonu činit až 20%, a to především v případě pohonu čtyř kol, kdy se používají dva nápravové a často i jeden mezinápravový diferenciál (pozn. u vozů s trvalým pohonem 4WD umožňuje kolům na přední a zadní nápravě otáčet se v zatáčkách rozdílnými rychlostmi). Další nevýhoda diferenciálu se projeví ve chvíli, kdy jedno z hnaných kol ztratí na kluzkém povrchu přilnavost. V tu chvíli přestává totiž přenášet točivý moment a diferenciál tento nulový točivý moment přenáší i na druhé kolo. Tím se vůz zcela znehybní, jelikož jedno kolo se protáčí naprázdno a druhé stojí. Tento problém může vyřešit uzávěrka diferenciálu, díky níž se vyřadí jeho funkce pro rozdělení poměru otáček na výstupní (hnané) hřídele. Podobnou funkci zastává také rozjezdový asistent, který však zamezuje prokluzu kol jejich přibrzďováním.

Mezinápravový diferenciál, který se užívá u vozů s trvalým pohonem 4WD, může být vybaven jednoduchou mechanickou uzávěrkou. Při ztrátě adheze kola na jedné nápravě lze její aktivací přenést točivý moment na druhou nápravu. Nápravy jsou přitom stále vybaveny nápravovými diferenciály.

Související výrazy