aktuálně: 41 uzavírek, 2 nehod
Zákruta.cz  >  

Antiradar - Slovník pojmů a zkratek

Antiradar

Detektor policejních radaru, pasivní radarový detektor

Antiradar je všeobecně zažitý výraz pro radarový detektor, jehož funkce však nespočívá v rušení elektromagnetických vln silničních radarů, jak by se z nesprávně zažitého výrazu dalo odvozovat, ale v jejich zachycení. Funguje na obdobném principu jako radiopřijímač. Radarový detektor je tedy pasivní zařízení řízené mikroprocesorem, který neustále skenuje frekvenční rozsah, na němž silniční radary vysílají. V případě zachycení elektromagnetických vln pak světelným a zvukovým signálem upozorní posádku na blížící se radar. V případě, že měření rychlosti probíhá laserovým radarem, nemusí jej detektor detekovat. I tak je tento pasivní radarový detektor účinný z 70% a jeho použití v Česku je zcela legální, pozor však na možnost jeho použití v zahraničí.

Rozlišují se dva základní typy detektorů: přenosný a nepřenosný. Výhodou přenosného je nejen jeho mobilita, kdy jej lze využít v jakémkoli vozu, ale také nižší pořizovací cena a jeho jednoduchá instalace. Mezi jeho nevýhody patří nižší citlivost oproti nepřenosné variantě a nelze jej použít u vozů s pokoveným čelním sklem. Nepřenosný detektor vykazuje především vyšší citlivost, ale mezi jeho nesporné výhody patří také diskrétnost, kdy není při běžné silniční kontrole zbytečně na očích. Nevýhodou je pak vyšší pořizovací cena a nutnost jeho instalace. Ač se skládá z malé ovládací skříňky a z externí radiové antény, doporučuje se svěřit jeho instalaci odbornému servisu.

Pojem antiradar však české zákony vymezují jako „technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“ (Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. §3 odst. 4). V tomto případě se jedná o aktivní zařízení, které cíleně ruší elektromagnetické vlny na frekvencích, na nichž silniční radary vysílají. Podle novely č. 133/2011 Sb., která nabyla účinnosti 1. srpna 2011, se dle §125 odst. 1 písmene j) dopouští fyzická osoba přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích použije v rozporu s §3 odst. 4 antiradar. Dle §125 odst. 4 písmene c) se za tento přestupek uloží pokuta od 5.000 do 10.000 korun.