aktuálně: 41 uzavírek, 26 nehod
Zákruta.cz  >  

AdBlue - Slovník pojmů a zkratek

AdBlue

kapalné aditivum ke snížení emisí vznětových motorů

AdBlue je obchodní název kapalného aditiva, které je při selektivní katalytické redukci využíváno ke snížení emisí vznětových (dieselových) motorů na úroveň emisních limitů Euro 4 a vyšších. Jedná se o bezbarvý vodný roztok syntetické močoviny (32,5 % močoviny a 67,5 % vody), který je vstřikován před Katalyzátor. Zde se aditivum nejdříve smísí s výfukovými plyny a vlivem tepla se díky přítomnosti vody rozkládá na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Po reakci v katalyzátoru pak vychází z výfuku neškodná vodní pára a dusík. Jelikož k reakci dochází až po dosažení potřebné teploty, jsou před katalyzátorem umístěna tepelná čidla, díky kterým upravuje řídící jednotka automatické dávkování aditiva. Množství vstřikovaného aditiva se odvíjí od aktuálního obsahu oxidů dusíku ve výfukových plynech.

AdBlue je zcela neškodné pro lidi i zvířata a je nutné jej skladovat v těsně uzavřených originálních obalech nebo určených nádržích. AdBlue tuhne při teplotě -11°C a po rozmrznutí jej lze bez omezení dál používat.

Související výrazy