aktuálně: 41 uzavírek, 17 nehod
Zákruta.cz  >  Magazín  >  

Ministerstvo dopravy aktivně podporuje prosazování českých zájmů v Evropské unii

4. září 2007

Ministr dopravy Aleš Řebíček se dnes sešel s českými poslanci Evropského parlamentu. Tématem jednání bylo hlavně efektivní prosazování zájmů České republiky na půdě Evropského parlamentu a také příprava na naše budoucí předsednictví v roce 2009. Jednání, které proběhlo na Ministerstvu dopravy se zúčastnili Jana Bobošíková, Jana Hybášková, Věra Flasarová, Petr Duchoň, Oldřich Vlasák, Vladimír Remek a Jaroslav Zvěřina.

Spolupráce Ministerstva dopravy s českými poslanci v Evropském parlamentu (EP) je motivována hlavně snahou informovat tyto poslance o pozici vlády ČR k důležitým legislativním návrhům před jejich projednáváním v příslušném výboru a následně v parlamentním plénu a snažit se získat jejich podporu při prosazování zájmů naší země. Tato spolupráce je důležitá zejména proto, že europarlament má často tendenci fungovat jako jakýsi „obhájce“ původního návrhu Evropské komise, případně přichází s návrhy, které ještě více prohlubují rozsah evropské regulace, než jak původně navrhovala Komise.

Dosavadní úroveň této spolupráce, zejména pokud jde o spolupráci s členy Výboru EP pro dopravu a cestovní ruch (výbor TRAN), považuje ministerstvo za velmi pozitivní a přinášející dobré výsledky. Jako nejzřetelnější příklad této spolupráce lze uvést prosazení požadavku České republiky omezit rozsah působnosti návrhu směrnice o dovybavení vozidel zpětnými zrcátky pouze na vozidla registrovaná od 1.1.2000, který výbor TRAN podpořil nejtěsnější možnou většinou 1 hlasu. V tomto případě čeští poslanci EP tedy výrazně přispěli k tomu, že se podařilo omezit negativní ekonomický dopad této směrnice na české autodopravce. Obdobně pozitivně lze hodnotit spolupráci s poslanci EP při projednávání tzv. III. železničního balíčku.

Zejména s ohledem na blížící se předsednictví České republiky v Evropské unii by Ministerstvo dopravy uvítalo další zintenzivnění vzájemné spolupráce s českými zástupci v Evropském parlamentu. K tomu by kromě aktivního zapojení se do projednávání nové evropské dopravní legislativy formou získávání postů zpravodajů k příslušným návrhům mohla sloužit např. i pravidelná setkání na úrovni ministra či náměstka ministra podobná tomu dnešnímu. Ministr dopravy Aleš Řebíček přislíbil aktivní pomoc našim zástupcům v EP zejména při vyhodnocování dopadů předkládaných návrhů na českou ekonomiku, a to včetně návrhů pozměňovacích. Kupříkladu tzv. Silniční balíček představuje jednu z agend, kde by ministerstvo v budoucnosti uvítalo ze strany českých poslanců v EP maximální podporu pozice naší vlády. V případě tohoto návrhu se totiž Ministerstvo dopravy obává negativního dopadu některých jeho ustanovení na podnikání malých a středních dopravců (např. nový požadavek na odbornou způsobilost ve formě absolvování 140 h školení), zatímco jiná by mohla vést k nárůstu administrativních nákladů.

Dnešní jednání se českými poslanci Evropského parlamentu ukázalo oboustranný zájem na prosazování co nejlepšího postavení naší země na poli evropské politiky. Je potěšující, že se tak děje bez ohledu na politickou příslušnost našich zástupců v Bruselu.

-mvdr-

Další články

Bezpečně na silnici: Jak správně vybrat kvalitní oblečení na motorku?

Každý zkušený motocyklista ví, že kromě umění ovládat svůj stroj je klíčovým prvkem bezpečnosti na silnici správný výběr oblečení.

zobrazit článek >

Jak může správný výběr motorového oleje ovlivnit výkon a životnost motoru?

Žádné auto bohužel není nesmrtelné a jakmile přijde jeho čas, je nutné ho vyměnit za jiné. Správnou péčí ale můžete životnost svého oblíbeného vozu prodloužit.

zobrazit článek >

Důležité doplňky pro dům a zahradu

Domov a zahrada jsou pro mnohé z nás oázou klidu a pohody. Usilujeme o to, aby se tam cítili komfortně a aby nám tam nic nechybělo. Na co obvykle zapomínáme?

zobrazit článek >