aktuálně: 356 uzavírek, 21 nehod
Zákruta.cz  >  Magazín  >  

Problematika cestování do zahraničí a nehodovost autobusů

4. srpna 2008

Každoročně se mnoho našich občanů vydává na svoji dovolenou osobním automobilem do zahraničí. Nejčastějším cílem jejich cest je jadranské pobřeží, zejména Chorvatsko.

Cílem tiskové konference bylo upozornit na základní pravidla pro dálkové jízdy, povinnou výbavu jak řidiče, tak i vozidla a upozornit na některé obecně málo známé rozdíly v pravidlech silničního provozu v zahraničí.

Abychom se vyhnuli problémům zejména s policií při cestách do zahraničí, je nutné mít s sebou:

- platný řidičský průkaz - ve státech EU platí všechny platné české řidičské průkazy, ve státech Evropské hospodářské komise OSN potom všechny české řidičské průkazy, které odpovídají ustanovením Úmluvy o silničním provozu OSN, do ostatních států je nutné mít mezinárodní řidičský průkaz,

- zelenou kartu,

- pokud nejsme vlastníkem vozidla, mohou policisté v zahraničí vyžadovat potvrzení o tom, že nám vlastník vozidlo pro jízdu zapůjčil. To vyplývá z ustanovení již zmíněné Úmluvy o silničním provozu, ovšem forma toho potvrzení není nikde specifikována,

- pokud není naše registrační značka na vozidle vybavena modrým proužkem EU, je nutné mít na vozidle rozlišovací značku státu evidence,

„Podle průzkumu provedeném oddělením BESIP Ministerstva dopravy přibližně 95 % všech českých řidičů používá na svých vozidlech rozlišovací značku státu evidence vozidla, které neodpovídá ustanovením Úmluvy o silničním provozu 0SN z roku 1968. To může být zdrojem problémů s policisty v zahraničí,“ uvedla ve své prezentaci vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Mgr. Zuzana Ambrožová.

I když pravidla silničního provozu, včetně svislých a vodorovných dopravních značek, jsou v zásadě v celé Evropě stejná a daná mezinárodními úmluvami OSN (Úmluva o silničním provozu 1968 - Vídeňská úmluva 1968), přesto existují určité odlišnosti oproti České republice.

Některé zajímavé rozdíly v pravidlech silničního provozu mezi Českou republikou a některými evropskými státy:

V případě, že je vlivem povětrnostních podmínek snížená viditelnost ve dne pod 50 m, platí na dálnicích v SRN nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h.

Za snížené viditelnosti ve dne a za deště platí na dálnicích ve Francii nejvyšší dovolená rychlost 110 km/h namísto obecně platné nejvyšší dovolené rychlosti 130 km/h.

V Polsku, na Islandu, v Turecku, Belgii, Bulharsku a v Řecku musíte mít osobní vozidlo vybaveno hasicím přístrojem.

Ve Švýcarsku má tramvaj odbočující vlevo přednost před protijedoucími vozidly.

V Belgii má tramvaj vždy přednost v jízdě.

V případě nezaplacení pokuty za dopravní přestupek Vám může být policistou na místě zabavena cenná věc nebo i zadržen Váš automobil. Toto ustanovení platí, a to i pro zahraniční řidiče, například v Norsku, Dánsku, Rakousku, Slovinsku, Lucembursku a v Nizozemsku. Ve Spolkové republice Německo platí, že Vám příslušný orgán v případě vyslovení zákazu řízení motorového vozidla vyznačí tuto skutečnost do národního řidičského průkazu. Ve Velké Británii není cizinec pokutován na místě, jeho přestupek je řešen vyšší instancí – správním soudem. Naopak při zaplacení na místě Vám může být ve Slovinsku pokuta snížena až o 50 %.

Při couvání musíte mít ve Slovinsku zapnuté výstražné blikače.

V Maďarsku jsou řidiči povinni uposlechnout příkazů, vydávaných z reproduktorů policejních vozidel a vrtulníků.

V Maďarsku mimo obec platí povinnost přibližovat se k úrovňovému železničnímu přejezdu rychlostí nejvýše 40 km/h, v obci nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h. Přes železniční přejed smí jet řidič v obou případech nejvyšší dovolenou rychlostí 5 km/h, a to bez zastavení.

V Itálii platí zákaz vjezdu na dálnici pro motocykly s objemem válců nižším než 150 cm3.

Ve Španělsku, Turecku a na Kypru musíte mít své vozidlo vybaveno dvěma výstražnými trojúhelníky.

Dopravní nehody zaviněné řidiči autobusů v roce 2007

Řidiči autobusů v roce 2007 zavinili 12 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel.

Počet nehod: 2 358 nehod

Usmrceno: 9 osob

Zraněno: 422 osob

Základní příčiny nehod zaviněné řidiči autobusů v roce 2007 - porovnání s rokem 2006:

nedání přednosti: 280 nehod (- 3)

nepřiměřená rychlost: 111 nehod (- 64)

nesprávné předjíždění: 18 nehod (- 13)

nesprávný způsob jízdy: 1664 nehod (- 130)

-ric- ; (Besip)

Další články

7 nejdůležitějších informací o povinném ručení, které musíte znát

Jestliže vlastníte motorové vozidlo, pak máte rovněž sjednáno autopojištění neboli povinné ručení. Víte o něm ale vše? Možná vás překvapí, co vše ovlivňuje jeho cenu, kdy ho nelze uplatnit nebo jak na pojistce ušetřit.

zobrazit článek >

Jaké jsou výhody bezkontaktních plateb v nákladní dopravě?

Pokud se chcete se svou firmou prosadit ve světě logistiky, musíte znát legislativu a mít přehled o veškerých provedených finančních transakcích. Jenže jakým způsobem udržet pod kontrolou platby za mýtné nebo palivo? Vsaďte na bezkontaktní platby.

zobrazit článek >

Možné problémy při sjednávání povinného ručení

Povinné ručení je základem drtivé většiny vozidel. Zřízení tohoto pojištění je úzce svázáno s nákupem nového vozu, občas se ale vyplatí změnit povinné ručení i pro stávající vůz. Jaké nástrahy Vás mohou při sjednávání nového povinného ručení potkat?

zobrazit článek >