aktuálně: 41 uzavírek, 16 nehod
Zákruta.cz  >  Magazín  >  

Dodatek ke smlouvě o mýtném podepsán

7. ledna 2008

Ministerstvo dopravy dnes dokončilo vyjednávání s konsorciem vedeným společností Kapsch o novém dodatku ke smlouvě o vybudování a provozování mikrovlnného mýtného systému v České republice. V souladu s dříve zveřejněnými informacemi dodatek obsahuje změnu uspořádání mikrovlnného systému v tom smyslu, že místo původně plánovaných více než 1000 km vybraných silnic I. třídy bude systém rozšířen na zhruba dalších 1000 km dálnic a rychlostních silnic, které se začnou stavět do konce roku 2017.

„Protože se dřívější představa Ministerstva dopravy o širokém zpoplatnění silnic I. třídy mikrovlnnou technologií, jak byla zahrnuta do smluvních dokumentů podepsaných počátkem roku 2006, ukázala jako prakticky nerealizovatelná, museli jsme s dodavatelem hledat způsob, jak v rámci téže smlouvy a s respektem k zadávací dokumentaci změnit obsah státem objednaných dodávek a služeb,“ říká k důvodu vyjednávání náměstek ministra dopravy pro infrastrukturu Jiří Hodač.

V nejbližší době se uzavření dodatku projeví tak, že dodavatel k 1. lednu zprovozní 37 mýtných bran na zhruba 180 kilometrech silnic I. třídy. Jde o úseky (přehled je uveden v příloze), kde tyto silnice víceméně jen doplňují již existující tranzitní dálniční síť. Od roku 2009 by se pak mělo výkonové zpoplatnění rozšířit z kategorie vozidel od 12 tun i do kategorie vozidel od 3,5 do 12 tun. Nový dodatek přitom nemění celkovou cenu původní zakázky, která činí pro výstavbu a desetiletý provoz 18,5 miliardy korun bez DPH. Dodatek, s výjimkou částí týkajících se specifického firemního know-how dodavatelského konsorcia, bude v nejbližších dnech po dnešním podpisu zveřejněn na internetové stránce www.mdcr.cz.

Doplnění systému o rozhraní pro další aplikace

„Mýtná infrastruktura obsahuje centrální systém, který je obrovským technologickým souborem. Dříve byl bohužel vybudován izolovaně pro mýtný systém, ačkoli z logiky věci a podle celosvětových zvyklostí při budování takových systémů by mělo být mýto jen jednou z podřízených aplikací. Chceme-li dnes tento systém využít i pro jiné aplikace, než je mýtné - a to kvůli obrovským vynaloženým nákladům na něj určitě chceme - je nezbytné jej formou různých rozhraní otevřít pro další aplikace, například pro řízení dopravy nebo pro satelitní mýtné. To však není možné bez dohody s Kapschem, který ručí za bezvadný provoz centrálního systému. Stejně tak není možné bez dohledu dodavatele vázaného zárukami využít již existující části mýtné infrastruktury kolem dálnic. To je ovšem pro některé telematické aplikace nutné, nebo přinejmenším z ekonomických důvodů vhodnější, než budování nové paralelní infrastruktury,“ říká Jiří Hodač.

Při vyjednávání o dodatku tak byl především dohodnut způsob otevření centrálního řídicího systému formou zavedení otevřeného rozhraní pro budoucí satelitní mýtné pro silnice I., II. a III. třídy. To by bylo založeno na sledování signálů ze satelitů a přenosu informací prostřednictvím mobilních telefonních sítí a jeho dodavatel by byl vybrán ve zcela nové veřejné soutěži. „V současnosti probíhá vyhodnocování technických, ekonomických a právních možností zavedení takzvaného satelitního mýtného. Je přitom zřejmé, že by především umožnilo krajům regulovat silné zatížení regionálních silnic kamiónovou dopravou. Dodání takového rozhraní se v dosavadní smluvní dokumentaci nepředpokládalo, proto jsme -samozřejmě s patřičnými posudky z akademické sféry a od soudních znalců - museli Kapsch požádat o jeho dodání nad rámec původní zakázky,“ vysvětluje Jiří Hodač.

Podobně ministerstvo, resp. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), pověřilo Kapsch dodávkou rozhraní pro telematické aplikace a zavedení nástrojů řízení dopravy na dálnici D1 včetně aplikace liniového řízení v úseku Praha-Mirošovice. Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na nejzatíženější komunikaci v ČR je nemyslitelné bez zavedení propracované aplikace liniového řízení, které soustavnou regulací doporučené rychlosti snižuje riziko vzniku stojících kolon - řidiči se s takovým systémem mohou setkat v okolí řady velkých měst v Evropě. Z hlediska efektivity je přitom - jak z hlediska prosté logiky, tak i na základě posudků, jejichž zpracování Ministerstvo dopravy zadalo - vhodné, aby tato aplikace v maximální možné míře využívala technické infrastruktury, která již byla na dálnicích za nemalé finanční prostředky vybudována kvůli mýtnému. „Právě u této jediné telematické aplikace bude vybudováním pověřen Kapsch, ovšem s podmínkou, že ty části a díly, které mohou být dodány nezávisle na dosavadním systému, budou dodány maximálně transparentně, tedy podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Přitom ŘSD bude mít právo schválit zadávací dokumentaci a odsouhlasit výsledek soutěže,“ dodává Jiří Hodač.

Celkový rozsah těchto dodatečných dodávek ze strany Kapsche a jeho subdodavatelů dosáhne zhruba 3 miliard korun, z toho zhruba polovina již zmíněnou formou veřejné soutěže.

Další plánované telematické aplikace, u nichž není využití stávající mýtné infrastruktury nezbytné, a které budou napojeny přímo na centrální systém, jako např. sledování pohybu vozidel včetně vozidel s nebezpečnými náklady, nebo on-line zpracování intenzit provozu, budou dodavatelé vybíráni v nových samostatných veřejných soutěžích. Otevření rozhraní také umožní využívat pro budování telematických aplikací až 2 miliardy korun určených pro tento účel v Operačním programu Doprava, a to na základě výzev k podání žádostí, které budou následně vypsány.

Seznam úseků silnic I. třídy, které podléhají mýtnému:

I/11 Hradec Králové, Kukleny - Plotiště nad Labem 3,4 km

I/11 Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova, st. hr. ČR/SR 16,6 km

I/30 Lovosice - Ústí nad Labem 14,4 km

I/33 Plotiště nad Labem - Náchod, Staré Město nad Metují (I/14) 23,5 km

I/35 Křelov (III/5709) - Olomouc, Řepčín (okruž. křižovatka) 2,4 km

I/46 Olomouc, centrum (R35) - Olomouc, Slavonín 1,1 km

I/47 Kroměříž, východ - Hulín 3,6 km

I/47 Přerov - Bělotín 22,4 km

I/48 Bělotín - Frýdek-Místek 39,3 km

I/52 Brno, centrum (D1) - Modřice 1,7 km

I/52 Pohořelice, jih - Mikulov, státní hranice ČR/AT 20,7 km

I/55 Přerov, Horní Moštěnice - Hulín 11,4 km

I/58 Příbor - Ostrava 11,5 km

-mvdr-

Další články

Bezpečně na silnici: Jak správně vybrat kvalitní oblečení na motorku?

Každý zkušený motocyklista ví, že kromě umění ovládat svůj stroj je klíčovým prvkem bezpečnosti na silnici správný výběr oblečení.

zobrazit článek >

Jak může správný výběr motorového oleje ovlivnit výkon a životnost motoru?

Žádné auto bohužel není nesmrtelné a jakmile přijde jeho čas, je nutné ho vyměnit za jiné. Správnou péčí ale můžete životnost svého oblíbeného vozu prodloužit.

zobrazit článek >

Důležité doplňky pro dům a zahradu

Domov a zahrada jsou pro mnohé z nás oázou klidu a pohody. Usilujeme o to, aby se tam cítili komfortně a aby nám tam nic nechybělo. Na co obvykle zapomínáme?

zobrazit článek >